Jaunā laika dziedniecība

Jaunā laika dziedniecība no klasiskās atšķiras ar citu izpratni par veselības / slimības jēgu un veidošanos, ar lielāku uzsvaru uz Gara pasaules atbalstu, ar plašāka mēroga apzinātību un paļaušanos. 

Neveselība nav sods, nelaime vai kļūda, tā ir izaugsmes iespēja!  Slimība nav jāapkaro, tā jāiemācās veselīgi izslimot, caur šo pieredzi izejot uz lielāku veselumu, kā iepriekš. Te ir  mazāk gatavo recepšu, mazāk fiksējošas diagnostikas – vairāk intuīcijas un pieskārienu dziļākajiem iemesliem.

Jaunā laika dziedniecība strādā ar Visuma un katra cilvēka individuālā dzīvības kanāla enerģijām. Mēs cienām Dabas spēkus un Augstākās pasaules būtnes, kā arī katra cilvēka dvēseles pagātni un pieredzi. 

Mēs redzam un pieņemam cilvēku dažādību, redzam tajā vienotības iespēju un savstrpēju papaildināšanos. Mūsu primārās vērtības ir tās, kas atbilst katras dvēseles ceļam un attīstībai.

Kurzemes dziedinātava

Šajā vietā pulcējas dziednieki, kas papildus saviem dabas dotajiem talantiem mācījušies un beiguši kursu  "Jaunā laika dziedniecība".  

Mēs esam dažādi, no dažādām Latvijas vietām, ar atšķirīgām darba metodēm,  bet mūs vieno līdzīgs pasaules un cilvēka veseluma skatījums. Šajā lapā var atrast sev atbilstošu dziednieku, var smelties iedvesmu un informāciju, var uzzināt par jaunākajiem pasākumiem un iespējām mācīties dziedināšanu katram pašam. Kursa izcelsme ir Kurzemē, Tukumā un citur, tādēļ mēs pēc garīgās stīgas virziena saucamies "Kurzemes dziedinātava".

Ar mums iepazīties var mūsu atvērtajos pasākumos, piemēram, vasaras nometnē "Daba dziedē", kas 2022. gada augustā notika Valdemaŗpilī.

Šī lapa ir jauna un tiek regulāri papildināta - ja tagad neatradi te to, kas tev interesē, ieskaties kādu nedēļu vēlāk - varbūt būs jau jaunas ziņas!

Mēs tiekamies gan virtuāli, gan klātienē - par tikšanās vietām lasi katra dziednieka atsevišķaja sadaļā Par mums vai arī skaties pie Pasākumiem.

Pirkumu grozs