Nāc mācīties un esi ar mums kopā!

Šajā lapā pulcējas dziednieki, kas pabeiguši kursu "Jaunā laika dziedniecība". Ja vēlies mums pievienoties - nāc mācīties! 

Šī kursa mācības noderēs arī tiem, kas nevēlas darboties dziedniecībā ar citiem cilvēkiem, bet tikai uzlabot savu vai savu tuvinieku fizisko, psihisko un garīgo veselību, vai uzzināt un piedzīvot ko jaunu.

Jaunais kurss sācies 2023.gada janvārī un ilgs līdz 2024.gada jūnijam.

Kursam var pievienoties, kamēr notiek pirmo 3 mēnešu onlain mācības. Šī ir pieaugušo interešu izglītība, kurā iegūtās zināšanas katrs var lietot personīgā dzīvē un papildus savai pamata profesijai.

Jaunā laika dziedniecība no klasiskās atšķiras ar citu izpratni par veselības / slimības jēgu un veidošanos, ar lielāku uzsvaru uz Gara pasaules atbalstu, ar plašāka mēroga apzinātību un paļaušanos. Slimība nav jāapkaro, tā jāiemācās veselīgi izslimot. Tā nav sods, nelaime vai kļūda, tā ir izaugsmes iespēja.

Mazāk gatavo recepšu, mazāk (t.i. nemaz) diagnostikas – vairāk intuīcijas un dziļāko iemeslu izpratnes.

Kursa pasniedzēji - Latvijā zināmi un pieredzējuši sava amata meistari. (sk. zemāk)

Kursā ir plānoti nosacīti 2 periodi, pirmajā vairāk būs iespēja pilnveidot un atveseļot sevi, tātad – kļūt par dziednieku sev, bet otrajā kursā mācīsieties dažādas jaunās dziedniecības metodes,  ko varēsiet pielietot profesionālajā darbā (šis ir pieaugušo interešu izglītības kurss). Vēl ir dažādas papildus nodarbības un vasaras prakse.   

MĀCĪBAS NOTIEK 2 reizes mēnesī, sestdienās, virtuāli un Tukumā. Precīzu mācību saturu izsūtīsim tiem, kam tas tiešām interesē - sazinieties ar mums!

PIRMAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:                                                 

* Pasaules un cilvēka energoinformatīvo lauku uzbūve

*Apzinātā elpošana, * Augu enerģētika, * Veselīgs uzturs

* Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati,  * Radošuma atvēršana 

Tie, kas pievienojas vēlāk - no visiem vebināriem var iegādāties ierakstus. Pirmajā pusgadā obligāti cikli "Dvēsele Pasaulē" un "Fizioloģijas pamati"

OTRAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:                                                                           

* Psiholoģijas, ētikas un psihosomatikas pamati, *Aromterapijas pamatprincipi, *Su-džok metode

* Dziedniecības metodes ,* Bioenerģētiskās dziedniecības metodes,* Telpiski - sistēmiskās dziedināšanas pamati , 

* Saiknes ar augstākiem spēkiem veidošana,* Dziednieciskie rituāli, * Energoinformatīvā lauka lasīšana,  * Transa metodes

* Garīgā dziedniecība un vārda spēks, * Dabas aptiekas veidošana

* Holodinamikas pamati, * Dziedinošās kustības, * Skaņu terapija

Daļa otrā mācību perioda praktisko nodarbību būs pieejamas tikai tiem, kas apguvuši obligāto programmas daļu.

Dienā ir 8 mācību stundas, no 10.00 līdz 18.00  ar  pusdienas pārtraukumu.

Rīta nodarbību laiks 10.00 - 13.30 (4 akad.st.),  Vakara laiks 14.30 - 18.00 (4 akad.st.)

Stundu attiecība var mainīties (piemēram 3 st. + 5 st.)


Vairāk par nodarbībām var uzzināt šeit

Vasaras nometnē  aicināti visu dziedniecības kursu dalībnieki!

Lai cilvēks būtu dziednieks, nav tāda viena noteikta zināšanu un prasmju kopuma – dziedniecība ir ļoti plašs jēdziens, tā visu laiku mainās, un būtībā katrs labs dziednieks strādā pēc savām metodēm, kaut arī parasti turpina visu mūžu kaut ko mācīties. Tāda viena vienota programma ne tikai nav vajadzīga, tā patiesībā nemaz nav iespējama, jo daudz svarīgāk ir, lai katrs attīsta tieši savu jomu.
Tādēļ katram būs iespēja gan sekot sastādītajai kursa programmai (optimālais variants), gan mācīties citos variantos.

Mācības kursā “JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA” notiks pēc “punktu sistēmas” – tā pie mums nav pierasta, bet citu valstu mācību iestādēs tiek plaši lietota, un ir diezgan vienkārša. Pirmajā pusgadā kopā 10 dienas pa 8 stundām, t.i. 80 punktu iegūšanas iespēja + vasaras prakse 3 dienas, t.i.  32 punkti, kopā 112 punkti. Kopā līdz kursa beigšanai jāsavāc 320 punkti.

KURSĀ OBLIGĀTI IR šādi minimāli pamati:

1)      Cikls  “Dvēsele Pasaulē” (garīgo zinību vebināri )+ bioenerģētika  

2)      Prakse meditācijā, enerģiju vadīšanā  un kontaktā ar augstāko lauku būtnēm.

3)      Minimālas psiholoģijas un ētikas zināšanas, jo tas tomēr ir darbs ar cilvēkiem (tie, kas psiholoģiju jau kaut kur studējuši, var izvēlēties ko citu šo lekciju vietā)

4)      Cikls "Vienkāršā fizioloģija un anatomija", jo pie dziednieka visbiežāk joprojām vēršas ar veselības jautājumiem  (tie, kas to jau kaut kur mācījušies, var izvēlēties ko citu šo lekciju vietā)

4)      Vasaras prakse vismaz 1 dienu, t.sk. vai papildus - spēku apmaiņa ar augiem. Tiem, kas ir tikai onlainā - vasarā klātbūtne visās 3 dienās.

5)      1 individuāla konsultācija auras kārtošanā (papildus programmai) ārpus pārējām nodarbībām (50,- e).

Pārējās prasmes var būt visdažādākajās dziedniecības nozarēs un metodēs, bet ir jāsavāc vajadzīgais punktu skaits.

UZMANĪBU!  Mūsu pasaulē ir ienākusi agrāk nebijusi parādība - covid vakcīnas. Ikdienas dzīvē ar tam var sadzīvot, bet mūsu darbā, it īpaši - šajā, jaunā laika dziedināšanas jomā, tās būtiski traucē. Tādēļ ar C-vakcīnu potētiem cilvēkiem jābūt atjaunotai un sakārtotai aurai (turklāt pēc tam tas visu atlikušo mūžu jāuztur ikdienas praksē), lai būtu iespējams kvalitatīvs kontakts ar Augstākiem spēkiem.  Šāda auras kārtošana un apzināts kontakts ar savas dvēseles apakšējo enkuru un augšējo, Gara pavadoni, ir ļoti noderīga jebkuram, kas grib darboties smalkajā pasaulē - tādēļ šāds pasākums ietverts kursa obligātajā programmā. Mēs nekad nešķirosim cilvēkus pēc viņu medicīniskajiem sertifikātiem, un nevienam neprasīsim uzrādīt nekādus savus medicīniskos datus. Šis process pienākas visiem kursa dalībniekiem, arī nepotētajiem, jo auras sakārtošana ir pamats veiksmīgam darbam sevis un citu dziedināšanā.

Mēs arī lūgsim Jūs katru parakstīt vienkāršu līgumu, kurā atrunātas visi pamata nosacījumi mūsu veiksmīgai sadarbībai, kā arī mūsu un jūsu atbildības. Tā kā kurss sāksies onlain vidē, to būtu vēlams parakstīt un iesūtīt virtuāli (vai pa pastu, vai klātienē nodot).

PAR NOSLĒGUMA DARBU. Kursa beigšana un noslēguma darba aizstāvēšana dod iespējas iegūt pieaugušo neformālās izglītības apliecību no biedrības ‘Moirunams’, kas apliecina dziednieka kvalifikāciju un dod iespējas strādāt visā Latvijas teritorijā papildus savai pamata profesijai. Noslēguma darba izstrāde būs tiem, kas to gribēs, jo tā ir reāla prakse un darbs, kas tiešām apliecina, ka cilvēks interesējas par šo un ir gatavs strādāt ar citiem. Un tas ir arī ļoti interesanti – meklēt variantus, vērot rezultātus, pārliecināties par to, kas sanāk, u.t.t

Lai beigtu kursu un dabūtu APLIECĪBU, ir vēlams apmeklēt tieši šim kursam sastādīto programmu, bet, ja kaut kas pavisam neinteresē (izņemot obligāto programmas daļu) vai ir jau apgūts (psihologiem un pedagogiem psiholoģija, mediķiem vai masieriem fizioloģija, piemēram) nebūs noteikti jānāk uz visām kursa “Jaunā laika dziedniecība” nodarbībām. Varēs iet uz tām, kas interesē - gan šī kursa ietvaros, gan citur, kur var dabūt ieskaites punktus (kopā 320).

Par kaut kur citur apgūtajiem obligātās programmas priekšmetiem lūdzam dot ziņas, patstāvīgi paziņojot - kas, kad un kur ir apgūts.  Kopējo savācamo punktu skaits no citur mācītām lietām neietekmējas.

Tā kā Marijai ir daudz online nodarbību, ir iespēja apgūt lielu daļu visas vajadzīgās zināšanas un prasmes arī online vidē, kas ļauj mācīties arī, dzīvojot tālu vai ārzemes.  Ik pa laikam tiks piedāvāti arī citu pasniedzēju iespējamie papildkursi, kuros varēs punktus dabūt. Tomēr vasaras prakse ir jāapmeklē klātienē, un noslēguma darbs arī būs jāprezentē klātienē. Arī 1 vizīte pie Marijas auras kārtošanā notiek klātienē. Tāpat jārēķinās, ka klātienes nodarbības praktiski nedublējas un netiek ierakstītas, bet tieši tajās ir nopietnās praktiskās dziedināšanas metodes. Papildus klāt nāk arī noslēguma darbam vajadzīgās konsultācijas – tās katrs ņem un apmaksā atsevišķi vai arī tiek galā bez tām. Diplomdarbu pieņems Marija Sils, un vēl kāds pasniedzējs, kas iesaistījies tā tapšanā. Tas varēs notikt gan pēc gada, gan pēc jebkurā laikā, kad punkti savākti un darbs gatavs. Tomēr iesakām pārāk nevilcināties ar kursa beigšanu, jo pārāk ilgs laiks mazina iegūto zināšanu jaudu.

DAĻA NODARBĪBU  otrajā mācību periodā būs pieejamas tikai tiem, kas ir bijuši uz atbilstošām nodarbībām iepriekš, jo būs nepieciešama iepriekšēja sagatavotība – tās būs nopietnas dziedināšanas metodes klātienē, Tukumā, pie Marijas.

TIEM, KAM NEVAJAG beigšanas apliecību – būs iespēja nākt vienkārši uz tām nodarbībām, kas liekas interesantas un ir brīvi pieejamas. Tomēr ņemiet vērā, ka vērtīgākās dziedniecības metodes klātienē būs pieejamas tikai pastāvīgiem dalībniekiem, kas apmeklējuši obligāto programmu, un ka ar laiku var rasties vēlme pabeigt kursu pilnībā, tādēļ labāk jau laikus pieteikties apmeklējuma punktu uzskaitei un visu darīt secīgi.

PUNKTU UZSKAITE. Kopējais punktu skaits līdz diplomdarbam ir 320 punkti.

Divu gadu kursā + vasaras praksē var iegūt 272 punktus, vēl 48 ir jāsavāc citās ”Moirunama” nodarbībās, pašiem izvēloties – kādās.  Tos varēs vākt, pildot mājasdarbus un arī  dažādās nodarbībās – Marijas Sils un arī dažu citu vadītāju. Ik pa laikam tiks izsūtīti un mājaslapā publicēti vietas un laiki, kur būs nodarbības, par kurām ieskaitās punkti. Parasti par 1 stundu varēs dabūt 1 punktu, bet dažos pasākumos arī vairāk (tas būs izlasāms).

Nopērkot vebinara ierakstu, bet neesot tajā klāt notikšanas laikā ar ieslēgtu kameru, punkti tiek pieskaitīti pēc mājasdarba iesūtīšanas (tas attiecas gan uz obligāto programmas daļu, gan pārējiem vebināriem). Vebināra laikā jābūt klāt ar aktīvas komunikācijas iespējām - ar mikrofonu, kameru, vai, izņēmuma kārtā - sarakstoties čatā. Tiem, kas bijuši klāt vebinārā, mājasdarbi ir brīvas izvēles pasākums, par ko var dabūt papildpunktu.

PIETEIKŠANĀS punktu uzskaitei neuzliek pienākumus  apmeklējumam – tos var vākt tik ilgi, cik vēlas, jebkurā brīdī uzsākot un pārtraucot vākšanu. Pieteikšanās ir nepieciešama tad, ja pastāv iespēja, ka vēlēsieties dabūt dziednieka diplomu par kursa beigšanu, kā arī vairāku nodarbību apmeklējumam 2.mācību periodā, kur būs vajadzīga iepriekšēja pieredze t.i. obligātās programmas apmeklējums.

INFORMĀCIJA PAR IESPĒJĀM IEGŪT PUNKTUS vienmēr būs pieejama šeit, mājaslapā (sk. zemāk), kursa grupās Facbook, Watsap, Telegram un izsūtītajos epastos.  Punktu uzskaite sākas no brīža, kas dalībnieks pieteicies kursam, iepriekš apmeklētās nodarbības neskaitās. Arī citur, ārpus biedrības "Moirunams" apmeklētie kursi neskaitās.

PUNKTU UZSKAITES VIETA. Tā kā daļa nodarbību man un citiem notiek virtuālā vidē, būs virtuāla  “Uzskaites grāmatu” ( caur googl dokumentiem) , kur katrs varēs redzēt, cik punkti savākti un par ko. Tai būs pieeja visiem, kas pieteikušies  šai “punktu sistēmai”.  Būs viss skaidri un vienkārši!

DALĪBAS MAKSA. Kursa nodarbībām ir noteikta dalības maksa. Ja izvēlaties citas nodarbības – tā var atšķirties.

Šajā kursā:

Klātienes nodarbību diena maksā 50,- eiro

Onlain nodarbību diena maksā 40,- eiro

Mācību maksa ietver informatīvos materiālus, mājasdarbu tēmas un to izskatīšanu.

Precīza kursu norises vieta un pieejas saites vebināriem tiks paziņotas tiem, kas pieteikušies.

Dažas atsauksmes no kursa beidzējiem:

" Noteikti iesaku šo kursu, jo var apgūt praktiski- kā palīdzēt sev un citiem cilvēkiem. Labs, pārdomāts kurss, kurā apgūst zināšanas un prasmes, lai varētu dzīvot pilnvērtīgu, enerģētiski piepildītu dzīvi bez zālēm un ar smaidu sejā! "

__________________________

"Šis kurss man palīdzēja sajust savu vietu, piederību, atrast jēgu būt šeit uz Zemes. Arī tad, ja Tu nevēlies kļūt par dziednieku citiem, šīs zināšanas var palīdzēt izprast procesus cilvēkos un pasaulē. Kļūt par dziednieku pašam sev."

____________________________

"Kurss palīdzēja man saprast sevi, ieraudzīt savu būtību, un saprast cēloņu un seku likumsakarības Dvēseles ceļā. Mainoties pašai, mainījās attieksmes pret cilvēkiem, notikumiem, lietām. Tas ļāva iegūt iekšējo mieru un harmoniju. Kursa laikā apguvām un praktizējām daudz un dažādas metodes gan fiziskā, gan smalko ķermeņu sakārtošanai un veselības uzlabošanai. Un pats svarīgākais- tas ļāva satikt un iepazīt citus līdzīgi domājošos, būt ar viņiem "uz viena viļņa"!"

_____________________________

"Mācoties kursā, es sapratu, ka dziedniecība ir kaut kas vairāk, kā domāju iepriekš. Dziedniecība ir par visu, kas notiek cilvēka dzīvē, un tai ir ļoti dažādi metodes, katram savas. Šajā kursā var atrast atbildes uz daudziem jautājumiem. Un pats galvenais - ieraudzīt, ka mēs, tik dažādi, varam būt kopā, kad vajag!

Patika plašā un daudzveidīgā programma un tas, ka ir izvēles iespējas - ko labāk apgūt."

______________________________

"Ko ieguvu no kursa “Jaunā laika dziedniecība”:

1) domu biedrus (ja cilvēks “redz” un “jūt” savādāk kā apkārtējie, reizēm “baltā zvirbuļa” sajūta ir nomācoša. Satiekot līdzīgus “dīvainīšus”, dzīve kļūst interesantāka un priecīgāka);

2) plašāku izpratni par enerģētiskajiem procesiem cilvēkā un pasaulē;

3) vienkāršas, “dzīvas”, individuāli uz konkrētu cilvēku orientētas dziedniecības metodes darbam ar sevi un citiem (ikdienā pati izmantoju mākslas terapijas metodes gan strādājot ar emocionāliem stāvokļiem, gan slimību simptomiem, bioenerģijas un elpošanas metodes, šamaniskos ceļojumus, vasaras nometnēs praktiski apgūtās iemaņas kvēpeklīšu gatavošanā, augu vākšanā un sajušanā u.c.);

4) praktisko pieredzi, jo visas apgūstamās metodes iespējams izmēģināt ar kolēģiem gan nodarbībās, gan vasaras nometnēs, tādejādi stiprinot ticību saviem spēkiem."

😄

PĒC KURSA BEIGŠANAS tie, kas vēlas, ir aicināti pievienoties virtuālajai platformai KURZEMESDZIEDINĀTAVA, kur var izvietot informāciju par saviem pakalpojumiem, produktiem, u.c. iespējām. 

Papildus informācija par kursu:

t.: +371 29393605 (Marija)

organizatore Gundega, t.: +371 22845601

E-pasts:  zemesvejs12@gmail.com

LŪDZU PIETEIKTIES ŠEIT Piesakoties, lūdzu atcerieties, ka pēc anketas aizpildīšanas ir jānospiež podziņa "Iesniegt"!

Svarīgi - mēs neatbalstām cilvēku šķirošanu pēc medicīniskiem rādītājiem, tādēļ šeit negaidām tos, kam tas šķiet svarīgi. Enerģētiskā lauka tīrības un sociālās drošības dēl klātienes nodarbību laikā lūgsim arī atslēgt telefonos skaņu, internetu un bluetooth signālu. Mēs vienmēr tiekamies ar atklātām sejām. Te katrs pats atbild par savu veselību!

------------------------------------

Esi gaidīts!

/Šo pieaugušo interešu izglītības kursu organizē biedrība 'Moirunams'/

___________________________________________________

PASNIEDZĒJI

Marija Sils

"Jaunā laika dziedniecības" kursa veidotāja un vadītāja.
Sistēmiskā šamane, dabas un gara dziedināšanas meistare.
Topošajiem dziedniekiem lasīs lekcijas par cilvēka un pasaules energoinformatīvo uzbūvi, dziedniecību vēsturiski un mūsdienās, kā arī vadīs dažādas dziedneicības metožu prakses, meditācijas un bioenerģētikas nodarbības.
Vairāk par Marijas praksēm: http://www.zemesvejs.lv/
Solvita Kūna  

Augu enerģiju un aromātu ķērāja, Latvijas dabisko ēterisko eļļu meistare, kas prot notvert jebkura auga garu un saglabāt to kalpošanai cilvēkiem.
Solvita stāstīs, rādīs un mācīs, kā sajust augu enerģijas, kā tās pielietot ikdienā un atveseļošanas darbā.
Vairāk par Solvitas devumu: http://www.cade.lv/
Marika Zelča-Čerāne   

Slow-medicine speciāliste, ārste, kas labprāt nodarbojas ar plašas auditorijas izglītošanu veselības un fizioloģijas jautājumos. Marikas lekcijas ir skaidras, praktiskas, uzskates materiāliem bagātas un visiem saprotamas, neraugoties uz tēmas sarežģītību.
Vairāk par Mariku šeit: https://slowmedicineambulance.com/


Aigars Mozulis   

Elpošanas meistars - mācīs topošajiem dziedniekiem uzmanības vadītu apzināto elpošanu.
Aigara elpošanas metodes ir apbrīnojami vienkāršas un reizē ļoti iedarbīgas - tās noder gan profesionāļiem, gan ikvienam, kas vēlas atjaunot veselību dabiskā veidā.
Vairāk par Aigara metodēm: https://www.facebook.com/bodyrestartlv/

Lilija Bērziņa

Kinezioloģe, masiere, dziedniecisko krēmu un citu dabas preparātu gatavotāja. Lilija apbrīnojami  uzmanīgi  un niansēti jūt katra cilvēka ķermeņa īpatnības  un atrod katram piemērotus individuālus risinājumus viņa problēmām. Papildus viņa izmanto zināšanas dažādās dziedniecības jomās un enerģētisko kanālu jušanu un pati ir uzskatāms piemērs tam, kā ilgstoši saglabāt veselību u labu izskatu dabiskā veidā. Kursā Lilija māca vienkāršu iedarbību uz neirofizioloģiskajiem punktiem un krēmu gatavošanu.

Lilijas lapa virtuālā vidē
Lāsma Engere

Iepriekšējā kursa un citu dziedniecības skolu beidzēja no Valkas, kas šai kursā rādīs pamatus Su-Džok metodei.   Sudžok terapija ar attiecīgo projekcijas punktu sildīšanu ar moksām un sēkliņu uzlikšana. Sudžok metodes paņēmienus Lāsma kombinē ar bioenerģētiskām metodēm, panākot efektīvāku rezultātu, gan atbrīvojoties no sāpēm, gan uzlabojot enerģijas plūsmas.

Informācija par visu, ko Lāsma piedāvā

Rita Zālīte

Psiholoģe, transpersonālo psiholoģijas virzienu pārstāve, mākslas terapeite, neirografikas instruktore, sistēmisko prakšu meistare, taroloģe un vispār košs un dzīves pilns cilvēks! Kursā Rita pasniegs lekcijas psiholoģijas pamatos.

Ritas Zālītes mājaslapa


Pārsla Ivanova

Dziednieciskā pedagoģe ar ilgstošu, daudzveidīgu un veiksmīgu pieredzi darbā ar sarežģītu ģimeņu sarežģītajiem bērniem. Vecāku u.c. atbalsta grupu vadītāja, Reiki Meistare, katoliete, Tautas Dziedniece, Psihodrāmas, grupu psihoterapijas un sociometrijas asistente, vecāku apmācības programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" vadītāja, daudzu enerģētisko prakšu un masāžas meistare. Pēdējos gados arī sistēmisko sakārtojumu vadītāja, kas apvieno visu iepriekš minēto prakšu zināšanas un pieredzi. Izstrādājusi savu sistēmu cilvēka enerģētiskā, fiziskā un visas dzīves Lauka atveseļošanai. Kursā vadīs nodarbības par attiecībām ģimenē - partnerībā un ar bērniem.

Pārslas info virtuālā vidē


Inga Graumane

Skaņu terapeite, diriģente, mūzikas pasniedzēja.  Strādā ar Tibetas dziedinošajām bļodām un citiem instrumentiem, ko māca arī šajā kursā.  Inga darbojas kopā ar vīru Andri Graumani, vada gongu skaņu peldes, šamanisko bungu darbnīcas un pārvalda visdažādākos autentiskos instrumentus. Viens no svarīgākajiem dziednieka instrumentiem ir balss, tādēļ tik svarīgi prast to atvērt un vadīt.

Ingas un Andra virtuālā lapa

Ramona Pole

Deju trenere, kustību terapeite, primariste, (Mg.psyc. un Mg.paed.) . Dziedniecības centra „Akvilona” nodarbību vadītāja, beigusi Vācijas Primaristikas institūtu, pieaugušo deju kursu vadītāja kopš 1993.gada, psiholoģe, mamma un karjeras konsultante. Vadījusi nodarbības Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Jau 14 gadus viņa dalās ar metodēm kā vairot un stiprināt prieku savā dzīvē. Izmanto skaņu un krāsu savos dziedinošajos procesos.

Moto - Kur ir PRIEKS tur ir arī MIERS. Zināšanas un jušanu savienojot, stiprinās pārliecība par saviem spēkiem, pieaug pašcieņa, atrodas iedvesma!

Kontakti ar Ramonu virtuālā vidē___________________________________________________________

PAPILDUS PUNKTU IEGŪŠANAS VIETAS ŠOBRĪD:

Individuālā konsultācija pie Marijas = 2 punkti

Sistēmisko sakārtojumu grupas pie Marijas, klātienē un online - vidēji 1 punkts stundā

Dažādi vebināri - vidēji 1 punkts stundā. Pašlaik aktuāli:

             "Augu zinības", vada Marija Sils - 15 vebināri, 30 punkti kopā

             "Neirografika. Lietotāja kurss", vada Rita Zālite - 4 vebināri, 8 punkti kopā

             "Iekšējā Bērna auklēšana", vada Marija Sils - 4 vebināri, 12 punkti kopā

             "Sistēmiskā darba pamati", vada Marija Sils - 6 vebināri, 24 punkti kopā

             "Šamanisms vēsturiski un mūsdienās", vada Marija Sils - 4 vebināri, 12 punkti kopā

             "Krāsas un līnijas harmonijai", vada Marija Sils - 4 vebināri (papildina kursa 4 nodarbības) 12 punkti kopā

             "Atver vārtus", vada Marija Sils - 2 vebināri, 6 punkti kopā

             "Bioenerģētika virtuāli", vada Marija Sils - 9 īsie dienas vebināri, 9 punkti kopā

_____"Vakara bioenerģētika pie Kaspara", vada Kaspars Vītols - 8 īsie vebināri, 8 punkti kopā.

Kuldīgas vai Tukuma grupu pasākumi - vidēji 1 punkts stundā

Sistēmiski šamaniskie pasākumi -  vidēji 1 punkts stundā. Pašlaik aktuāli:

Šamaniskie celojumi Tukumā = 2 p. vakars

Vasaras nometnes ārpus kursa programmas:

Šamaniskās: "Ienākšana" = 32 punkti, "Pieredzējums" = 48 punkti, "Izaugšana" = 48 punkti, "Spēka zvēru zīmes" = 36 punkti.

Sistēmiskā nometne "Dzīves upe" = 32 punkti.

Un, protams, mājasdarbi - vidēji 1 punkts par pieņemtu darbu (100 triādes = 2 punkti)


Iespējams iegādāties Ditas Lases vebināru "Īsa pamācība veģetārajā ēšanā"   Vairāk informācijas šeitPirkumu grozs